Backgammon

Backgammon

Backgammon är en kombination av brädspel och tärningsspel. Man använder ett spelbräde som har 24 tungor. Man har också spelbrickor och två tärningar. Spelet går ut på att flytta 15 spelpjäser från sin ursprungliga uppställning in till sitt bo. För att avgöra hur långt pjäserna får flyttas används tärningarna. Tärningarna räknas separat, men lägger alltså inte ihop de båda siffrorna. Man måste flytta exakt det antal steg som tärningarna visar. Om man slår samma siffra på båda tärningarna, till exempel två ettor så flyttar man pjäserna två gånger siffrorna på tärningarna, alltså 1, 1, 1, 1. Under spelets gång så kan man försöka blockera vägen för motståndaren eller försöka slå ut honom från spelet så han får börja om med pjäsen från början av spelplanen igen. Om en spelare känner att han har stor fördel gentemot motståndaren kan han erbjuda dubblering innan han slår tärningarna. Om motståndaren nekar vinner den som erbjudit dubblering. Om dubbleringen accepteras dubblas poänginsatsen för omgången. Spelet avslutas när den ena spelarna vinner antingen genom att vara först med att ta hem alla sina 15 brickor eller på grund av att motståndaren inte accepterar den dubblering som spelaren erbjuder.