Threes

Detta tärningsspel faller under kategorin hasardspel, alltså spel om pengar, man spelar det med fem stycken sexsidiga tärningar. Spelet går ut på att få så låga tal som möjligt i varje runda. Det krävs ingen avancerad utrustning och det tar inte särskilt lång tid att spela. På grund av det så har spelet länge varit mycket populärt inom den illegala spelvärlden, där man spelar i gränder eller hemma hos varandra. Störst är spelet i USA men det börjar få lite fäste här i Sverige också.

Så spelar man
Dem som deltar i spelet samlas i en cirkel och har fem stycken tärningar. Man börjar spelet med att slå om vem som ska få börja, den som slår högst börjar första rundan.
 
Rundan börjar med att alla deltagande spelare satsar en lika stor summa pengar var som man sedan lägger i mitten av cirkeln och det blir potten man kan vinna. Sedan börjar man slå tärningarna medsols. Målet är alltså att få så låga tal som möjligt när man slår, när man lägger ihop tärningarnas totala summa, då räknas treorna som nollor, därav namnet Threes.
 
Den som spelar slår alla fem tärningarna samtidigt och får sedan välja om han eller hon vill slå om eller ha kvar. För varje kast måste spelaren välja minst en tärning att ha kvar och man får bara slå om fem gånger. Varje spelare har en tur i varje runda sedan är det nästa spelares tur i cirkeln. Så i detta spel är alltså den allra bästa summan man kan få noll, men det får man bara om man lyckas slå fem stycken treor. Dock finns det ett undantag, om en spelare får fem sexor så kallas det för ”Shoot the moon” och då vinner den spelaren hela den rundans pott utan att någon annan får slå vidare.
 
Skulle det vara så att det blir lika mellan två spelare så är de tvungna att satsa lika mycket som potten var när de började och de får spela mot varandra. Här börjar man också med att slå en tärning om vem som ska börja och den som slår högst får börja turen. Den spelare som lyckas kamma hem det sen kommer att få börja nästa runda automatiskt.